Porthcawl Comprehensive School / Ysgol Gyfun Porthcawl

Letters Home

Please find below some of the recent letters that have been sent home.

Click here for a Guide to what is available on HwbA SURVEY BY BCBC ON WELSH MEDIUM EDUCATION

Byddai Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn hoffi cael eich barn am addysg Gymraeg. Bydd y wybodaeth a gawn drwy gyfrwng yr arolwg hwn yn helpu i fesur y galw am addysg Gymraeg yn y dyfodol a hefyd yn helpu’r Cyngor i ddeall sut rydych yn teimlo tuag at ddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Bydd y cyfnod ymgynghori hwn yn dechrau ar 26 Medi 2016 and cau ar 19 Rhagfyr 2016. www.snapsurveys.com o ymweliad: www.bridgend.gov.uk/ymgynghori

Bridgend County Borough Council would like you to share your views on Welsh Medium Education. The information you provide through this survey will help to measure the demand of Welsh Medium Education for future generations and also improve the council's understanding of how you feel towards learning through the medium of the Welsh language.

This consultation period will begin on the 26 September 2016 and close the 19 December 2016. www.snapsurveys.com or visit: www.bridgend.gov.uk/consultation.

Latest News

  • E-safety

    E-safety

    Just a reminder that the Porthcawl website has two areas for e-safety with lots ...

Useful School Information